In het eerste contact na de aanmelding worden kort de vragen geïnventariseerd en zal een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek. Hoe de behandeling zal worden vormgegeven en hoe lang deze zal duren is soms in één gesprek duidelijk en soms zijn daar meerdere gesprekken voor nodig. Overeenstemming over de aanpak zal leidend zijn. Tijdens de intake ontvang je informatie zodat je een goede keuze kan maken of dit bij je past en of het klikt met de therapeut. Mocht uit de intake duidelijk worden dat een andere behandeling of behandelaar beter aansluit, dan kan ik je hierin adviseren.

 Behandeling staat of valt met een goede samenwerking. Ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag en samen met jou te kijken naar mogelijkheden voor verbetering. Tijdens de behandeling wordt steeds besproken of de behandeling goed verloopt, of ik je goed begrijp en of het de gewenste richting op gaat.

 De systeembehandeling kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Afhankelijk van de vraag vinden er gesprekken plaats met partners/echtparen, een heel gezin, een deel van het gezin, ouders, broers/zussen, of individueel.

Hoewel ik in mijn werk gebruik maak van diverse methoden en werkwijzen, is mijn werkwijze met name gericht op het herkennen en begrijpen van onderliggende emoties en patronen, zodat er meer bewust en onderbouwd stappen gezet kunnen worden richting de gewenste verandering. Samen met jou/jullie verbind ik verleden, heden en toekomst en zoeken wij naar mogelijkheden tot het verbeteren van de situatie. Daarbij zal er aandacht zijn voor de krachten en mogelijkheden om de moeilijkheden aan te pakken.