Mijn naam is Joyce Zwetsloot. Ik ben systeemtherapeut (post master specialistische systeemtherapie, Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) en ben ruim 25 jaar werkzaam geweest in de jeugd-SGGZ, waarbij ik ervaring heb opgedaan met diverse complexe problematiek. De laatste 12,5 jaar heb ik gewerkt op een specialistische afdeling voor jongeren met ernstige angst- en stemmingsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek binnen een SGGZ instelling. In 2018 ben ik, naast het werken in loondienst, gestart met mijn eigen praktijk. Met ingang van 1 november 2023 werk ik volledig binnen mijn praktijk, waar ik mij voornamelijk richt op volwassenen en adolescenten.

Ik ben aanvullend opgeleid in EFT (Emotionally Focused Therapy), Schematherapie, MBT (Mentalization Based Treatment) en DGT (Dialectische Gedragstherapie).

Ik vind het een uitdaging om samen met de cliënten op zoek te gaan naar hun krachten en mogelijkheden om tot de gewenste verandering te komen. Ik vind humor in mijn werk belangrijk, zonder het probleem te bagatelliseren. Door mijn ruime ervaring en kennis in de jeugd-GGZ kom ik doorgaans snel tot de kern. Daarbij maak ik gebruik van een palet aan kennis en de meest recente wetenschappelijke inzichten en voeg daar jouw en mijn unieke eigenheid en creativiteit aan toe.

 Mijn Visie:

In therapie gaan houdt onder andere in dat je een proces van verandering aangaat. Een andere aanpak, benadering of zienswijze opzoeken en eventueel eigen maken, bepaalde gevoelens willen begrijpen, verdragen en/of accepteren, het gaan doorbreken van hardnekkige patronen, zijn ingrediënten waar je in therapie mee geconfronteerd wordt. Hier is moed voor nodig. In mijn visie kan de mens niet los worden gezien van de mensen waarmee hij samenleeft en dit is voor mij als systeemtherapeut een kernwaarde in de behandelingen. Immers, mensen beïnvloeden elkaar, wat je hebt meegekregen in je gezin van herkomst heeft invloed op hoe je je ontwikkelt, hoe je naar jezelf kijkt en wat je belangrijk vindt in relatie tot de ander; alles hangt met alles samen. Mijn overtuiging is dat de effectiviteit van de behandeling het grootst is wanneer (de context van) de omgeving van de cliënt(en) wordt betrokken. Veranderen doe je tenslotte niet alleen.